Jaka jest różnica między cewką a dławikiem?

elektryka

Istnieje wiele niewielkich elementów, które pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa i funkcjonalności układów elektrycznych znajdujących się w różnego rodzaju maszynach oraz instalacjach zasilanych z sieci elektroenergetycznej. Wśród często wykorzystywanych produktów bez wątpienia można wymienić cewki, a także dławiki elektryczne, które nierzadko nazywane są zamiennie, chociaż występują między nimi prawne różnice. Jakie?

Czym jest cewka?

Cewka to element obwodu elektrycznego, który służy do filtrowania napięcia prądu, a także magazynowania energii wytwarzanej przez pole elektryczne. Jej najważniejszą cechą jest indukcyjność elektromagnetyczna. Z kolei jej przydatność w danym układzie określana jest na podstawie wysokości podanej w Henr. Pozwala ona na pomiar pola elektrycznego, które dany obwód jest w stanie wytworzyć. Siła, powstała wskutek jego działania wywołuje prąd wsteczny, który jest wytworzony przez zmianę prądu w obwodzie, czyli samoindukcję.

Czym jest dławik indukcyjny?

Dławiki elektryczne stosowane są do filtracji zakłóceń natężenia prądu. Warto pamiętać również, że każdy dławik jest równocześnie cewką, ale nie każda cewka może być dławikiem. Jest to spowodowane różnicą w indukcyjności cewki, która używana jest w obwodzie elektrycznym. Z kolei te elementy, które zapobiegają zmianom natężenia prądu, można określić mianem dławika. Najczęściej znajduje on zastosowanie w urządzeniach minimalizujących zakłócenia i obwodach filtracji napięcia, ale również w:

  • zwojnicach i silnikach o dużej mocy,
  • stabilizatorach impulsowych,
  • systemach zabezpieczających,
  • silnikach zmieniających prąd stały na zmienny.

Różnice w budowie i sposobie podłączenia

Cewka nazywana może być też zwojnicą ze względu na to, że jest to zwinięty spiralnie odcinek drutu, który otacza wysokomagnetyczny rdzeń. Występują również modele, które go nie posiadają — nazywane są one wówczas cewkami powietrznymi. Natomiast w dławiku rdzeń wykonany jest zazwyczaj z materiału o wysokiej odporności elektrycznej i małej indukcji nasycenia. Dostępne na rynku są też modele z rdzeniem obojętnym, bądź zbudowanym ze specjalnego materiału izolacyjnego. Wówczas jego głównym składnikiem jest tworzywo sztuczne, bądź papier. 

Różnica między dławikami a cewkami produkowanymi przez INDUCTO dotyczą również ich sposobu podłączenia. Te pierwsze stosowane są w obwodach rezonansowych kondensatorów i dlatego też podłączane są do sprzętów w sposób szeregowy. Dzięki temu możliwe jest maksymalne wykorzystanie rezystancji dławika.

Dodaj komentarz