Czym wyróżniają się kotły 5 klasy na tle konkurentów?

centralne ogrzewanie

Systemy centralnego ogrzewania są najefektywniejszym sposobem dystrybucji ciepła wewnątrz budynku. Do swej pracy potrzebują jednak niezawodnego źródła ciepła w postaci odpowiednio wydajnego kotła, który będzie spełniał obowiązujące wymogi z zakresu ochrony środowiska. Przez wiele lat takimi konstrukcjami były kotły klasy 5. Wraz ze zmianami regulacji co do czystości powietrza w ofertach producentów zostały zastąpione przez kotły Ecodesign.

Co jest ważne w przypadku kotłów Ecodesign?

Kotły 5 klasy ugruntowały swoją pozycję rynkową wraz z wprowadzeniem normy PN-EN 303-5:2012, która regulowała wymagania co od dopuszczalnego poziomu emisji, jeżeli chodzi o składniki powstających gazów spalinowych. W myśl tej regulacji kotły centralnego ogrzewania musiały osiągać efektywność energetyczną na poziomie między 87 a 89%. Niezbędne stało się także zmniejszenie emisji pyłu, będącego głównym składnikiem smogu do zaledwie 40 mg/m3, jak również ograniczenie ilości powstającego podczas spalania opału tlenku węgla do limitu wynoszącego 500 mg/m3. Konieczne okazało się wytwarzanie mniejszej ilości organicznych związków gazowych, których poziom ustalono na 20 mg/m3 podczas pracy przy obciążeniu nominalnym oraz w czasie działania z obciążeniem zredukowanym do 30% wartości nominalnej. Wprowadzenie od 1 stycznia 2022 roku obowiązku stosowania wyłącznie takich nowo instalowanych urządzeń grzewczych, które spełniają wymogi dla kotłów Ecodesign, sprawiło, że producenci musieli zadbać o dopasowanie swoich konstrukcji do postanowień tej normy. W stosunku do kotłów klasy 5 nie były konieczne zbyt daleko idące zmiany. Ważny stał się wymóg ograniczenia emisji tlenków azotu do 350 mg/m3 dla paliw kopalnych oraz 200 mg/m3 dla biomasy. Zmieniono też sposób określania emisji, która jest sprawdzana za pomocą średniej ważonej, z której aż 85% to praca kotła z obciążeniem rzędu 30% mocy nominalnej.

Jakie kotły spełniają wymogi Ecodesign?

Wśród kotłów spełniających wymogi Ecodesign znajdują się zarówno konstrukcje przeznaczone do spalania węgla kamiennego w postaci popularnego ekogroszku, jak i kotły zasilane pelletem drzewnym. Urządzenia grzewcze tego typu są produkowane m.in. przez firmę Kotły Grzewcze Dragon. Są one wyposażone w zwiększające komfort użytkownika podajniki opału wraz z pojemnymi zbiornikami, łatwe w obsłudze sterowniki, do których można podłączyć regulatory pokojowe, a także moduły umożliwiające kontrolowanie stanu przez internet. Kotły są sprzedawane w wersjach o różnej mocy od 9 do 48 kW dla kotłów na ekogroszek i od 2 do 21 kW dla pelletu drzewnego. Dostępne są też kotły do większych obiektów o mocy 150 kW.

Dodaj komentarz