Wzrost zainteresowania fotowoltaiką

Wzrost zainteresowania fotowoltaikąW kwietniu 2018 roku nasłonecznienie na terytorium naszego kraju było wyjątkowo wysokie co doprowadziło do wzrostu zainteresowania – wśród Polaków – fotowoltaiką, a co za tym idzie instalacją, na dachach, paneli słonecznych.

Pogoda i słońce było najlepszą reklama energii odnawialnych. Warto jednak zadać sobie pytanie jakie parametry nasłonecznienia mogą decydować o wyborze i zainstalowaniu na dachu swego domu ogniw czy kolektorów fotowoltaicznych.

Działanie promieniowania słonecznego

Nasłonecznienie to działanie promieniowania słonecznego na powierzchnię Ziemi. Jego intensywność zależy głownie od astronomicznej wysokości Słońca i przezroczystości atmosfery. Nasłonecznienie określa się mierząc natężenie światła słonecznego, które jest ilością energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni w jednostce czasu.

Natężenie promieniowania słonecznego, które dociera do górnych warstw atmosfery określa się jako stałą słoneczną (przy średniej odległości Ziemia-Słońce wynosi 1366,1 W/m²).

W przypadku natężenia promieniowania docierającego do powierzchni ziemi, ulega ono ciągłym zmianom w przedziale nawet od 100 do 800 [W/m²] podczas dnia (w bezchmurne dni może osiągać nawet 1000 W/m²).

Jak prawidłowo dobrać fotowoltaikę

Dobierając zestaw solarny np. panele, ogniwa czy kolektory fotowoltaiczne należy pamiętać że nasłonecznienie jest najważniejszym parametrem ich doboru.

Istnieje jeszcze parametr usłonecznienia,  jako to liczba godzin słonecznych (czas podany w godzinach) podczas których na powierzchnię ziemi padają bezpośrednio promienie słoneczne. Parametr ten opisujący przede wszystkim warunki pogodowe i w przypadku układów solarnych służy do szacowania warunków pracy instalacji fotowoltaicznych np. do wyznaczania liczby godzin pracy pompy cyrkulacyjnej w instalacji solarnej.  Usłonecznienie opisują warunki, które determinują opłacalność eksploatacyjną instalacji, np. średnia wieloletnia wartość usłonecznienia, jest największa w Polsce dla Kołobrzegu i wynosi 1624 h/rok.

Warunki meteorologiczne dla fotowoltaiki w Polsce

Warunki meteorologiczne w Polsce cechują się nierównomiernym rozkładem promieniowania słonecznego w całym cyklu rocznym. Zaledwie na sześć miesięcy w sezonie (wiosna – lato tj. początek kwietnia do końca września) przypada 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia. Podczas całego roku dni trwają ok. 4500 godzin, latem aktywność słońca osiąga 16 godzin dziennie, natomiast zimą aktywność skraca się do zaledwie 8 godzin dziennie.

Jeden komentarz “Wzrost zainteresowania fotowoltaiką”

Dodaj komentarz